Atıl tarım arazisini üretime katacak projelere hibe desteği

Atıl tarım arazisini üretime katacak projelere yüzde 75 hibe desteği yapılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (EKONOMİ) - Boş bırakılan, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanları bitkisel üretimi artıracak yatırımlar ile ürün işlemeye yönelik yatırım projelerine yüzde 75’e kadar hibe desteği verilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, destek kapsamındaki projeler 5 kategoride toplanıyor. Desteklenecek projeler şöyle;

1- Boş bırakılan atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri tarımsal üretime kazandıran projeler, 2-İklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerde hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştiren projeler, 3-Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla üretim sonrası kurutma ve işleme tesisleri, 4-İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak, 5-Doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla bilim alandan elde edilen verimini artıran projeler.

Bu projelere proje bedelinin yüzde 75’i tutarında hibe desteği verilecek. Hibe desteğinden, gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilecek. Hibe desteğinin finansmanı 2023 yılı Yatırım Programı kapsamında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Alt Projesine tahsis edilen sermaye transferi ödeneğinden karşılanacak.

Karar kapsamındaki ödemelerden haksız yararlananlar gecikme zammı ve faiziyle birlikte bunu geri ödeyecekler, 5 yıl boyunca da hiçbir tarımsal destek programından yararlanamayacaklar.