BİM, 2023 yılında yüzde 75 satış artışı hedefliyor

BİM Birleşik Mağazalar, 2023 yılında yüzde 75 satış artışı hedefliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BİM'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, 13 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Şirket'in 2023 yılı beklentilerinin kamuya duyurulması ve beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması konularında İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar verildiği belirtildi.  

Bu karara istinaden satış artışı hedefi yüzde 75 (+-5), FVAÖK marjı (2023 FVAÖK marjı hedefi, 16 no'lu Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) olası etkilerini içermektedir.) hedefi yüzde 7,0-7,5 ve yatırım harcamasının satışlara oranı hedefi yüzde 3,5 olarak açıklandı.