Kıymetlerdeki değer artışı sigortaya iştahı da artıracak

2023’ün emtia, ham madde ve diğer kaynaklara ulaşma açısından daha zorlu geçeceğin ifade eden Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, kıymetlerin değerinin de giderek artması ile sigorta güvencesine olan iştahın artacağını söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kıymetlerdeki değer artışı sigortaya iştahı da artıracak

Sigorta sektörü, enflasyon ve kur artışından kaynaklanan yüksek maliyet dalgalanmaları, hasar frekans ve şiddetinin artışı ve pandemi döneminde sağlık sektörünün etkilenmesi gibi birçok sebep nedeniyle zorlu bir yılı geride bıraktı. 2023 de kolay bir yıl olarak öngörülmese de, kıymetlerdeki değer artışlarının sigorta güvencesine olan talebi artırması bekleniyor.          

2022 yılında yaşanan gelişmeleri sigorta sektörü açısından değerlendiren ve 2023 öngörülerini paylaşan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, “Pandemiden sonraki dönemde hasar frekanslarında yaşanan artış ve artan yedek parça maliyetleri 2022 yılında özellikle oto sigortalarında olumsuz etkiler yarattı. Oto dışı sigortalarda da hasar miktar ve adetlerinde artışların olduğunu, oto dışı sigortalarda ise tesislerdeki değerlerin eksik sigortada kaldığını gözlemledik. Ayrıca; son dönemlerde şiddeti hızla artan iklim değişikliği kaynaklı aşırı sel ve su baskınları sebebiyle yaşanan hasarlar da sektöre büyük maliyet yükü yarattı” dedi.

“Enflasyon ve fiyatlama sorunu yaşanıyor”

Sigortacılığın tüm dünyada birbirine entegre bir sistem olduğunu vurgulayan Kırmızı, tüm sektörlerin gelişmelerinden ve dünya genelinde meydana gelen hasarlardan etkilendiğinin altını çizdi. Genel olarak dünya ekonomisinde pandemi sonrası enflasyon ve fiyatlama sorunu yaşandığına dikkat çeken Kırmızı, “OECD’nin yayınladığı Ekonomik Görünüm raporunda, hem Türkiye ekonomisi hem de dünya ekonomisinde yüksek enflasyon oranlarının yine yüksek seyretmeye devam edeceği ve büyüme oranlarının yavaşlayacağı öngörüsü mevcut. Özetle, 2023’te zorlu tablonun yaşanması ve süregelen risklerin devam etmesi öngörülüyor. Bu elbette, şimdiye kadarkilerden daha farklı uygulamaları gerektirirken, ezberlerin bozulacağı anlamına geliyor. Devlet destekli maliyet düşürücü politikalar, enerji konusunda alınacak tedbirler, piyasa dengelerini bozmadan yapılacak dokunuşlar sayesinde ve pozitif etki sağlayacak adımlar ile 2023 yılında başta ülkemiz olmak üzere hem şirketimiz hem de sektörümüzün hak ettiği seviyelere gelmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.             

Sigortacılık sektörünün hem sermaye hem de mali yapı olarak regüle bir sektör olmasının pozitif etkilerinin zorlu dönemlerde ortaya çıktığını söyleyen Kırmızı, “Öngörülere göre 2023 yılı emtia, ham madde ve diğer kaynaklara ulaşma açısından daha zorlu bir yıl olacağı yönünde. Kıymetlerin değerinin de giderek artması ile 2023 yılında sigorta güvencesine olan iştahın artacağını düşünüyoruz” dedi.

■ "Hızlı ve ihtiyaca yönelik çözümler sunacağız”

Doğa Sigorta’nın 2023 hedefleriyle ilgili de konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, şunları söyledi: “Profesyonel ekibimiz, acente ağımız ve güçlü iş ortaklarımız ile kuvvetli bağlar içinde, 2023 yılında da güven temeline inşa ettiğimiz kârlı ve dengeli portföy yapımızı daha ileriye taşımak hedefindeyiz. Dijitalleşmeyi odak noktasına alan ve iş süreçlerini teknolojik uygulamalara hızla entegre eden bir şirket olarak, sigortalılarımıza hızlı ve ihtiyaca yönelik şekilde çözümler sunmaya 2023 yılında da devam edeceğiz. Doğa Sigorta olarak, bugüne kadar geri adım atmadığımız güven ve memnuniyet merkezli çalışma prensibimiz ile sigortalılarımıza tüm kanallarımız aracılığıyla hızlı ve ihtiyaçlarına cevap veren hizmeti sunmayı sürdüreceğiz. Sigortanın yaygınlaştırılması, sigorta bilincinin tabana yayılarak artırılması için tüm kanallarımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.”