Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesi'nde iki önemli değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesi'nde yapılan değişikliklere göre, Göç İdaresi Başkanlığı sınır yönetimi konusunda görevlendirilirken, geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilaç kapsamına alındı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesi'nde iki önemli değişiklik

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapılarak Göç İdaresi Başkanlığı’nın görev alanları yeniden belirlendi. Göç İdaresi Başkanlığı sınır yönetimi konusunda görevlendirildi. Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, beşeri tıbbi ürünler (ilaç) kapsamında değerlendirilmesi hükme bağlandı.

Buna göre son dönemlerde özellikle kontrolsüz geçişler kaynaklı tartışma konusu olan, sınır yönetimi alanında faaliyet göstermek üzere Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü kuruldu. Genel Müdürlük, sınır yönetimi ve güvenliğine yönelik yatırım ve projeler yanı sıra, sınır yönetimi kapsamında ortak risk stratejisi ve ortak risk analizi faaliyetleri yürütecek.

Sınır yönetimi alanında ulusal temas noktası olarak iş ve işlemlerin takibini yapacak olan Genel Müdürlük, sivil hava meydanları, limanlar, sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip edecek.

Sınır aşan suçlar alanında çalışma yapmayla da görevlendirilen Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü, sınır kapılarının açılış ve kapanışına ilişkin iş ve işlemlerin hazırlık çalışmalarını da yürütecek.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın görev alanına giren konularla ilgili, İller İdaresi Genel Müdürlüğü kullanımında olan her türlü taşınır, taşınmaz, taşıt, araç, gereç, bilgi sistemleri Başkanlığa devredilecek.

Geleneksel tıbbi ürünler ‘ilaç’ kapsamında değerlendirilecek

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu’nun, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen maddelerde de değişiklik yapılarak geleneksel bitkisel tıbbi ürünler beşeri tıbbi ürün kapsamında değerlendirildi.

Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler daha önce yine kurumun görev alanında bulunmakla birlikte, beşeri tıbbi ürünler (ilaçlar) başlığının dışında, ayrı bir cümlede yer alıyordu. Yeni düzenleme ile geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, homeopatik tıbbi ürünler ile ileri tedavi tıbbi ürünlerin tamamı beşeri tıbbi ürünler (ilaç) olarak kabul edildi.

Öte yandan daha önce görev alanındaki ürünlerle ilgili ruhsat, üretim, depolama gibi alanlarda denetim yapmak, izin verme görevleri yanı sıra TİTCK, klinik araştırmaları ve bilimsel çalışmaları da denetleme görevini yürütecek.