Resmi Gazete'de bugün (23 Mayıs 2023)

23 Mayıs 2023 Tarihli ve 32199 Sayılı Resmî Gazete.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de bugün (23 Mayıs 2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 Tarihli ve 2019/23977 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/3/2023 Tarihli ve 2020/16168 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/430 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bu konularda ilginizi çekebilir