AB’de güneş ve rüzgâr Rus gazını yerinden etti

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

Avrupa Birliği’nin Rusya doğalgazı karşısında bağımsızlık sağlama çabaları sonuçlarını verdi. Güneş ve rüzgâr enerjisindeki artış, Ağustos ayında Rusya’dan yapılan toplam gaz ithalatının yarısından fazlasının yerine geçti.

Avrupa Birliği, Rusya gazı karşısında verdiği mücadelede başarılı adımlarla ilerliyor. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA)’nın yeni raporuna göre AB ülkelerinde üretilen güneş ve rüzgâr enerjisindeki artış, Ağustos 2023’te Rusya’dan boru hattı ve LNG yoluyla yapılan toplam gaz ithalatının (33 TWh) yüzde 54’üne denk gelen 18 terawatt-saatlik (TWh) gaz tüketiminin yerine geçti. Yenilenebilir enerji üretimindeki bu genişleme sadece elektrik üretim karışımını çeşitlendirmekle kalmadı, aynı zamanda dış kaynaklardan ithal edilen fosil yakıtlara olan bağımlılığı da azalttı. Birliğin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki kararlılığı, karbon emisyonlarının düşmesi, enerji istikrarının sağlanması ve Putin›in savaşı finanse etme kabiliyetinin azalması açısından önemli. Raporda yer alan temel bulgular şöyle:

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi, Ağustos 2023’te AB’nin Rusya’dan gaz ithalatının yüzde 54’üne eşdeğer gaz tasarrufu sağladı.

Ağustos ayında güneş ve rüzgârdan elde edilen elektrik üretimi yıllık bazda 9 TWh arttı. Rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edilen yıllık ilave elektrik üretimi, AB’nin 18 TWh’lik gaz tasarrufuna katkıda bulunarak Letonya ve Estonya’nın 2022’deki yıllık gaz tüketiminin toplamına eşit miktara ulaştı.

Bir önceki yıla göre, AB kömür tüketimi elektrik üretimi sektöründe önemli bir düşüş göstererek yüzde 39 oranında azaldı ve 14 TWh’lik bir düşüşe denk geldi. Aynı zaman diliminde, elektrik üretimi için kullanılan gaz da yüzde 22’lik bir düşüş yaşayarak 8 TWh azaldı.

Ağustos 2023 yılında kömür ve gazdan elde edilen aylık elektrik üretimindeki azalma, karbon emisyonlarında önemli bir düşüşe yol açtı; kömür ve gazdan kaynaklanan CO2 emisyonlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında azaldığı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE’NİN DE ÖRNEK ALMASI GEREKEN 6 POLİTİKA ÖNERİSİ

AB Üye Devletleri Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını azaltmaya devam etmeli. Enerji kaynaklarını ve tedarik yollarını çeşitlendirmeye devam etmek önemini koruyor. Özellikle öngörülemeyen bir jeopolitik ortamda tek bir tedarikçiye olan bağımlılığın azaltılması AB’nin enerji güvenliğini güçlendirir.

Fosil yakıtlardan uzaklaşmak AB için bir öncelik olmaya devam etmeli ve Rusya’nın fosil yakıt bağımlılığına ilişkin acil endişelerin ötesine geçmeli. Bu taahhüt enerji güvenliğini artırır ve AB’nin iklim hedefleriyle uyum sağlayarak nihai olarak sera gazı emisyonlarını azaltır.

Hükümetlerin ve işletmelerin rüzgâr, güneş, hidroelektrik ve diğer temiz enerji kaynaklarını kapsayan yenilenebilir enerji altyapısı ve teknolojilerine yönelik yatırımları artırması önemli.

AB elektrikli araçlara geçtikçe, artan elektrik talebini karşılamak için daha büyük bir enerji üretim kapasitesine ihtiyaç duyacak. Bu durum, elektrikli araç pazarının büyümesini desteklemek için yenilenebilir enerji kaynaklarına, şebeke altyapısına ve enerji depolamaya yönelik yatırımların devam etmesinin önemini ön plana çıkarıyor.

Sektörler ve haneler genelinde enerji verimliliğinin artırılması, enerji dönüşümü açısından önemini koruyor. Enerji tasarrufu önlemleri, genel enerji talebini azaltmaya ve karbon emisyonlarını düşürmeye yardımcı olabilir.

AB’nin, Rusya’dan Avrupa’ya boru hattı ile gaz ve LNG ithalatını yasaklamalı, işletmelere güneş ve rüzgâr enerjisine yatırım yapmaları için teşvik sağlamalı ve AB’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini finanse etmesini engellemeli.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
KAGİDER'den ‘smaç’ 15 Eylül 2023
Karma finansman 07 Eylül 2023