Afet Yeniden İmar Fonu’nda şeffaflık tartışması

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

6 Şubat’ta deprem felaketinin ardından iktidarın gündemine aldığı doğal afetlerden zarar gören bölgelerin imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulması hedefl eniyor. Bu doğrultuda hazırlanan kanun teklifi Meclis’e hafta başında gönderildi. Yasa teklifi bugün Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek ve gelecek hafta kanunlaştırılacak. Fonun kaynakları ise, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler; bütçeye bu amaçla konulacak ödenek; Fon tarafından yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalardan sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak. Fon, bağımsız denetim standartlarına uygun denetlenecek, mali veriler üçer aylık dönemlerle kamuoyuyla paylaşılacak. Ancak kurulacak Fon’un şeffaflığı muhalefet tarafından tartışılıyor. “Şeffaflık konusunda tereddütlerimiz var” diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Vatandaş pandemide yardım etti, 15 Temmuz’da şehit ailelerine yardım etti, toplanan paralar şehit ailelerine verilmedi. Deprem için çocuklar kumbarasını açtı, emekliler maaşını verdi. Bu bağışların hepsi Fona gelecek çarçur edilmesi endişesini taşıyoruz” dedi.                  

DEVA Parti’si deprem çözüm planı hazırladı 

DEVA Partisi, 6 Şubat depremlerinin sosyal ve ekonomik yaralarını saracak çözüm önerilerini içeren bir çözüm planı hazırladı. Planda depremden etkilenen sektörler için özel çözümler bulunuyor. Mali yükün iç finansmanında kamuda tasarruf tedbirleri öne çıkarken dış finansman ihtiyacının karşılanması için, Yeniden İnşa Fonu öneriliyor.              

Oluşturulacak Konut Finansman Kurumu ise dar ve orta gelirlilerin depreme dayanıklı konutlarda oturması için para ihtiyacını karşılayacak. Yapılan çalışmada, imar rantının vergilendirilmesi, acil olmayan kamu yatırımlarının durdurulması, afet zararı tazmininde özel yargılama usulü ihdas edilmesi yer alıyor. İmar planları, izin başvurularını yayımlayacak, üç yeni internet sitesi kurulacak, saydamlik. gov.tr’de imar planları ve ihale şartnameleri yayımlanacak, takip.gov. tr’de izin başvurularının, kamu süreçlerinin durumu izlenecek, düzenleme.gov.tr ile dijital anketlerle öneriler alınacak.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar