Yeni Kuşakların Yöneticilerinden Beklentileri

Hakan OKAY
Hakan OKAY Helikopter Bakışı

Kurumlara her geçen gün yeni kuşak çalışanlar katılmaktadır. İlk günlerde henüz deneyimsiz olan yeni kuşaklar, yani Z Kuşağı (1995 – 2010 yılları arasında doğanlar) zaman ilerledikçe bilinçlenmeye, deneyim kazanmaya ve doğal olarak da yöneticilerin onlara olan davranışlarını sorgulamaya başlamaktadırlar.

Bir önceki kuşaklar ise, X (1965 – 1979 yılları arasında doğanlar) ile Y Kuşakları (1980 – 1994 yılları arasında doğanlar) değişimin dikkate almadan, kendilerine davranıldıkları gibi, kendinden sonra gelen kuşaklara aynı şekilde davranmaktadırlar.

Oysa, Z Kuşağı, diğer kuşaklardan farklı olarak daha cesaretli ve risk almaktan da kaçınmamaktadırlar. Kolayca kurumlardan ayrılmakta, gerekirse bir süre işsiz kalmayı göze alarak, yeni iş arayışına girmektedirler.

Bilindiği gibi, çalışanlar genellikle kurumu değil, yöneticilerini terk etmektedirler.

Çalışanların işten ayrılma hızı arttıkça, her yeni çalışanın işi öğrenmesi için geçen zaman, hata yapılması ve benzeri etkenlerden dolayı kurumun maliyeti artmakta ve işin kalitesi etkilenmektedir.

Bu nedenle X ve Y Kuşakları, Z Kuşağının beklentilerini dikkate almalıdırlar. Böylelikle yeni kuşakların kurumlarda çalışma süreleri uzayabilir ve çalışan sadakati artar.

Yeni kuşakların yöneticilerden başlıca beklentileri: 

 • Katkı sağlayacak geliştirici işler verilmesi
 • Delege edilen işlerde esneklik ve özgür alan tanınması
 • Başarıyı artan sorumluluklar vererek ödüllendirilmesi
 • Bireysel özelliklerini ve yeteneklerini tanımak için birlikte zaman geçirilmesi
 • Düzenli öğrenme ve gelişim olanaklarının sunulması
 • Mentorluk ilişkisi kurulması
 • Yoğun baskıdan uzak ortam oluşturulması
 • Özel alanlarına esneklik tanınması
 • İşe odaklanılması ama eğlenerek çalışmaya da açık olunması
 • “Patron” ve “Ekip oyuncusu” dengesi kurulması
 • “Acemi” gözüyle değil “Meslektaş” gözüyle bakılması
 • Saygı gösterilmesi ve saygının kazanılması
 • Düzenli olarak yapıcı geribildirim verilmesi
 • İyi bir sonuç elde edildiğinde onurlandırma / ödüllendirme yapılması
 • Çalışanlara fırsat eşitliği tanınması
Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar