Yeşil enerji 2028 yılına kadar AB’de Rus gazının yerini alabilir       

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

Oxford Ü niversitesi Smith İşletme ve Çevre Okulu’na bağlı Oxford Sürdürülebilir Finans Grubu tarafından hazırlanan yeni rapora göre AB, 2028 yılına kadar Rus doğ al gazını yeşil teknolojilerle ikame edebilir.          

Halihazırda planlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı harcamalarına ek olarak gerekli ek yatırımın yüzde 90’ına kadarının, önümüzdeki otuz yıl içinde gaz satın alma ihtiyacını ortadan kaldırarak telafi edilebileceğini tahmin ediyor. Rusya’nın Ukrayna’yı iş galine karşılık olarak AB, 2028 yılına kadar doğal gaz kaynağı olarak Rusya’ya olan bağımlılığını ortadan kaldırmak için acil önlemler (RePowerEU) uygulamaya koydu. Yeni analiz, elektrik ve ısınma için kullanılan bu gazın, diğer ülkelerden gelen fosil yakıtlarla ikame edilmesi yerine, tamamen temiz enerji ile ikame edilmesinin maliyetini araştırıyor.

Politika değişikliği şart

Yazarlar, Rus gazının 2021 yılında AB’nin doğal gaz arzının yaklaşık yarısını oluşturduğu göz önüne alındığında, bunun enerji güvenliği ve karbonsuzlaştırma üzerinde önemli bir olumlu etkisi olacağını söylüyor.           

Raporun eş yazarı ve Oxford Sürdürülebilir Finans Grubu Geçiş Dönemi Finans Araştırmaları Başkanı Dr. Gireesh Shrimali’nin yorumları şöyle: “Rus gazından temiz enerjiye geçiş sadece başarılabilir olmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok fayda da sunuyor. Doğal gazın rüzgar ve güneş enerjisi ile ikame edilmesi, gelecekte doğal gaz için ödeme yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. AB, fiyatları ve arzı değişken olan bir fosil yakıtın ithalatına bağımlılığı ortadan kaldırarak enerji güvenliği endişelerini hafifletebilir, enerji maliyetleri yoluyla yaşam maliyeti krizini ele alabilir ve net sıfır emisyona ulaşma ve iklim kriziyle mücadele etme hedeflerini ilerletebilir.”

Rapor, bu geçişi sağlamak için gereken politika değişikliklerini öneriyor. En önemlisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve ısı pompalarının büyük ölçekli dağıtımını sağlamak için kamu ve özel fonların sağlanması.        

Yazarlar ayrıca, şebeke ölçeğinde güneş ve rüzgâr enerjisi ihalelerinin iyileştirilmesi ve izin zorluklarının ele alınması, çatı üstü güneş panellerinin hızla yaygınlaştırılması ve yalıtım ve ısı pompalarının kurulumuna yönelik desteğin artırılması da dahil olmak üzere, yatırımcılar için hedefe yönelik politika desteği öneriyor.

■ Rapordan elde edilen temel bulgular    

Enerji ve ısı için Rus gazını yenilenebilir enerji ve ısı pompalarıyla ‘değiştirme yarışının’ 2028 yılına kadar toplam sermaye harcaması 811 milyar Euro. Bu toplam, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olarak temiz enerji için planlanan 299 milyar Euro’luk harcamayı ve yenilenebilir enerji ve ısı pompalarına yapılacak 512 milyar Euro’luk ek yatırımı içeriyor. Gerekli yatırımın önemli bir kısmı, gaz harcamalarında ortaya çıkan azalmadan karşılanabilir. Rapor, doğal gaz fiyat varsayımlarına bağlı olarak, tasarrufların yüzde 90’a kadar yüksek ve yüzde 40’a kadar düşük olabileceğini ortaya koyuyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
KAGİDER'den ‘smaç’ 15 Eylül 2023