“Çalışabileceğim üniversite hayatı hayal ettim”

OSTİM Teknik Üniversitesinde okuyan öğrenciler, üniversitenin avantajlarını, eğitim kalitesini ve deneyimlerini anlattılar.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
“Çalışabileceğim üniversite hayatı hayal ettim”

Furkan Ciylan
Bilgisayar Mühendisliği
OSTİM Teknik Üniversitesinde okumanın be­nim için en önemli avantajı; sanayiye olan ya­kınlığı. Okuldan adımınızı attığınız anda ken­dinizi üretimin kalbinde buluyorsunuz. Ben her daim, derslerimin yanında bir şirkette de çalışa­bileceğim üniversite hayatı hayal ettim. İş Yeri Deneyimi Programı’nın bana bu imkanı sağla­yabileceğini düşündüm. İlk deneyimimde ise bir firmada tek başıma bir ürünün baştan sona geliştirme süreçlerini yürütme sorumluluğunu aldım. Daha öğrenciyken böyle bir ortamda bu­lunmak insanın ufkunu genişletiyor.

Yapay ze­ka modelleri için FPGA tabanlı bir accelerator geliştirmek istiyorum. Prof. Dr. Serdar Müldür hocam ile birlikte projeyi yürütmekteyiz. Ho­cam beni OSTİM’de FPGA donanımı ile çalışan firmalarla tanıştırdı. Hemen hemen her alanda üretim yapılan bir bölgede yetişen bir mühen­dis, hem işin pratiğine hem de teorisine hakim oluyor. Böylece piyasada yıllarca çalışıp elde edebileceği bilgiyi daha üniversitedeyken ka­zanmış oluyor. Üniversite adaylarına tavsiyem; eğer girişimciliğe ve bir şeyler üretmeye ilgili­lerse burası aradıkları üniversite.

“Bizi Türkiye sanayinin içine dahil ediyor”

Cem Mert Borucu

Makine Mühendisliği
OSTİM Teknik Üniversitesinin sanayi bölgesi­nin içinde olması bizi doğrudan Türkiye sanayi­sinin içine dâhil ediyor. Bu da bizlerin her türlü üretimin ve çalışmanın birincil elden kaynak­larla gözlemlememizi ve araştırabilmemizi sağ­lıyor. En büyük avantajımız, üretimi yerinde ve incelikleriyle görebiliyor olmamız. Bütün aka­demisyenlerimizle birebir iletişime geçebiliyor, sorun ve isteklerimizi iletebiliyoruz.  

İş Yeri De­neyimi Programı OSTİM’e gelmemin en temel sebeplerinden biri. Bu eğitim modelinin tam ba­na uygun hareketli, canlı ve somut olduğunu dü­şünüyorum. Üniversitemizin bizleri mezun oldu­ğumuz andan itibaren çalışmaya hazır ve yetkin mühendisler olarak yetiştirdiğini düşünüyorum. OSTİM Teknik Üniversitesini tercih etme sebe­bim mühendisliğe hayat vermek istemeleridir ve bunu başardıklarını düşünüyorum. Üniversite­mizi tercih etmek isteyen öğrencilere de söyle­mek isterim ki ‘hareket’ bir mühendis için yakıt kaynağıdır ve bu kaynak OSTİM Teknik Üniver­sitesinde bolca bulunmaktadır. Mezun olduktan sonra, OSTİM Teknik Üniversitesine destek olan firmalardan biri olmak istiyorum.

“İş yeri deneyimi mühendis adayları için ayrıcalık”

Semanur Topal
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
OSTİM’de üniversite okumak bir mühendislik öğrencisinin kolaylıkla erişebileceği fırsatlar sunuyor. OSTİM’de bu kadar çeşitli yapıların bir arada bulunmasının mühendislik öğrenci­lerinin vizyonuna da katkı sunacağını düşünü­yorum. Ulaşımın rahat olması çok önemli, OS­TİM Teknik Üniversitesi bu kolaylığı sağlamış. Öğrendiğim şeylerin hayatta yansımalarını gör­mek hoşuma gidiyor. Girişimcilik Karnesi, oku­lun bize sağlamış olduğu fırsatlardan faydalan­mamızı sağlayacak bir bilet. Yüksek puanlı bir Girişimcilik Karnesi okul planlarım içerisinde.
İşin uzmanlarının yanında eğitim almak, işin hayata geçirilmiş halinden çıkarım yapmak, bir şeyler öğrenmek güzel bir deneyim. İş yeri De­neyimi Programı'nın mühendis adayı için ayrı­calık olduğunu düşünüyorum. Mühendislik için teknik üniversite olması benim için önemli bir kriter. Gelecekte kendimi Massachusetts Insti­tute of Technology’de (MIT) görmek istiyorum. OSTİM Teknik Üniversitesi benim gibi kriter­lere sahip öğrenciler için iyi bir tercih.