'İkiz dönüşüm sürecine uygun teşvik mekanizmaları geliştirilmeli'

Dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırıcı yatırımların desteklenmesinin küresel rekabet gücünü artıracağına dikkat çeken Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayicileri tüm dünyada hızla büyüyen ikiz dönüşüm sürecine hazırlayacak yapıda ve sektörel odaklı teşvik mekanizmalarının geliştirilmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'İkiz dönüşüm sürecine uygun teşvik mekanizmaları geliştirilmeli'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan en son yatırım teşvik istatistikleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ocak – Temmuz 2023 döneminde Eskişehir’de toplamda 138 adet yatırım teşvik belgesinin alındığını belirtti.  Kesikbaş, “Bu yatırımlar, istihdam yaratma ve ihracatı artırma gibi birçok olumlu etkiyi beraberinde getirmekte. Sanayi sektörü, bu sene 100’üncü yılını kutlayan Cumhuriyetimizin ekonomik dinamizmini ve uluslararası rekabet gücünü güçlendiren anahtar bir sektör durumunda. İçinden geçmekte olduğumuz bu zor dönemde yatırım yapmaktan vazgeçmeyen üreticilerimiz, ülkemizin ihracat rekorları kırmasında ve milyonlarca insana istihdam yaratılmasında en önemli kaldıraç konumunda” yorumunda bulundu.

Eskişehir ihracatı 4,5 milyar doları aştı

Türkiye ekonomisinin sanayi ve özellikle teknoloji yatırımlarına ayırmış olduğu pay arttıkça makro ekonomik göstergeler üzerinde pozitif yönlü yansımalar olacağının altını çizen Kesikbaş, “Teknolojik gelişme ve inovasyonun belirleyicileri olarak kabul edilen yüksek teknolojili ürün ihracatı, Ar-Ge harcamaları, patent ve istihdam edilen kalifiyeli personel sayısındaki artış ile ihracat ve ekonomik büyüme performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusu. Yani imalat sektörüne yapılacak yatırımlar ihracat ve ekonomik büyüme performansını olumlu yönde etkilemekte. Bunun en güzel örneğini Eskişehir’de yaşamaktayız. Son 20 yılda sanayi sektöründe yaşanan büyüme ile birlikte Eskişehir ihracatı 4,5 milyar doları aşmış, imalat sektöründe istihdam edilen kişi sayısı da 100 bin kişiye ulaşmıştır” dedi.

Ülke olarak endüstriyel dönüşüm sürecine uyum sağlanabilmesi için özel ve kamu kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini aktaran Celalettin Kesikbaş, “Çeşitli teşvik ve sübvansiyon olanaklarının yaratılmasıyla birlikte stratejik vizyon ve yol haritasının hızla hayata geçirilmesi önem taşımakta. Sanayicilerimizin özellikle dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırıcı yatırımların desteklenmesi hem küresel rekabet gücümüzü artıracak hem de ihracat ve istihdam rakamlarımızı yukarıya taşıyacaktır. Bu bağlamda, sanayicilerimizi tüm dünyada hızla büyüyen ikiz dönüşüm sürecine hazırlayacak yapıda ve sektörel odaklı teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi kritiktir” diye konuştu.

Sanayi geliştikçe toplum da gelişecektir

Sanayinin gelişiminin ekonomik büyümeyi teşvik edici güçlü bir özelliğinin bulunduğunu belirten Kesikbaş, “Daha fazla sanayi üretimi, daha fazla iş ve üretkenlik yaratmaktadır. Gelir ve refah düzeylerinin yükselmesine ve yoksulluğun azalmasına katkıda bulunan yegane araç sanayi yatırımlarıdır. Toplumun genel yaşam kalitesini yükseltme özelliğine sahip olan bu durum; altyapı, enerji, iletişim ve uluslararası ticaret gibi pek çok alanı doğrudan etkilemektedir. Sanayinin gelişimi toplumlar için ciddi fırsatlar sunmakla birlikte, bu sürecin iyi bir planlama, düzenleme ve denetimle yönetilmesi son derece önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.