Afet bölgesinde kalkınma ajanslarının destek yetkisi 1 yıllığına Bakanlığa geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki kalkınma ajanslarının destek süreçlerinde, olağanüstü halin (OHAL) gerektirdiği koşullarda uygulamaya ilişkin değişiklik yapma yetkisi bir yıllığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (EKONOMİ)-Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, OHAL ile genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen illerde bulunan kalkınma ajanslarının, OHAL dönemlerindeki destek artırma ve iptal gibi yetkileri 1 yıllığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlandı.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğine afet dönemlerini içeren özel bir geçici madde eklendi. Eklenen madde ile afet bölgesi ilan edilen illerde bulunan kalkınma ajanslarının destek oranlarının artırılması, eş finansman yükümlülüklerinin değiştirilmesi, desteğin durdurulması, sözleşmenin feshi gibi konularda değişiklik yapma yetkisi bir yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kullanılabileceği öngörülüyor.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde şöyle: “Olağanüstü hal ile genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen illerde bulunan kalkınma ajansları tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen destek süreçlerinde; ilan ve başvuru dönemleri ile değerlendirme süreçlerine ilişkin düzenlemelerin yapılması, sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi, destek oranlarının artırılması, eş finansman yükümlülüklerinin değiştirilmesi, desteğin durdurulması ve iptali ile sözleşmenin feshi hususlarında olağanüstü halin gerektirdiği koşullarda uygulamaya ilişkin değişiklik yapma yetkisi bir yıl süre ile Bakanlık tarafından kullanılabilir.”