MEVZUAT

MEVZUAT

Ekonomide hayata geçen düzenlemeleri, ayrıntıları ve uzman değerlendirmeleriyle takip edebilirsiniz...

Kamu ihalelerine şikayet başvuruları, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılacak.
KKM ile ilgili yeni düzenlemeler
KKM'de döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının açılmış olma şartı 31 Mart'a uzatıldı. Yeni düzenlemeyle ilgili hesapların vadesini belirleyen madde de değiştirildi.
KDV uygulamalarında değişiklik
KDV'de mükelleflerin 1 Şubat'tan itibaren yapılan işlemlerinde uygulanmak üzere, iade talebinde bulunacakları asgari tutar 2 bin lira olarak belirlendi.
Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında, depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde, defter ve belgelerin zayi olduğuna ilişkin belge sunulması durumunda, bu defter ve belgelerin ait olduğu dönemlere ilişkin karşıt inceleme tutanağı aranmayacak.
Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçları OHAL kapsamında silindi. Depremlerden etkilenen bazı illerdeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz tüketimlerine yönelik tahakkuk ve tahsilat işlemleri de 31 Mayıs'a kadar ertelendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2023'te 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.
Elektronik kayıt kuruluşu lisansı, tarım ürünleri depoculuk lisansı ve yetkili sınıflandırıcıların lisansına ilişkin geçerlilik süresi 3 yıla çıkarıldı.