Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu

Ocak-Haziran arası 1361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu. 6 aylık süreçte yapılan başvuru, 2021'in tamamına yaklaştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bin 361 doktor yurtdışına gitmek için başvurdu

Gidecekleri ülkelere sunmak üzere Türk Tabipler Birliği’nden (TTB) ‘iyi hal belgesi’ almak için başvuru yapan doktor sayısı, bu yılın ilk yarısında geçmiş yılların çok üzerinde bir seviyeye çıktı. 2021 yılında 1405, geçen yıl 2685 bu yılın ilk yarısında ise 1361 doktor TTB’ye başvurdu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yurtdışına çıkış için başvuran doktor sayısındaki artışın sağlık sistemini tehlikeye soktuğunu belirtirken, bu konuda bir Meclis araştırması açılması gerektiğini kaydetti.

Yeni sistemin “Hastaneleri şirket, hastaları müşteri” olarak gördüğünü ifade eden Burhanettin Bulut, “Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık alanında nitelik kaybının yanı sıra hekimlerin ve sağlık emekçilerinin çalışma koşullarındaki güvencesizliği artırmıştır. Haksız performans uygulaması, iş yoğunluğu ve çalışma koşullarının ağırlığına rağmen, özlük ve ekonomik haklarıyla ilgili talepleri karşılanmayan, düşük ücretlere mahkûm edilen, ‘hakları ödenemez’ denilen, hayat taşıyan hekimler kör bir şiddetin hedefi olmuştur” ifadelerini kullandı.

Günde 80 şiddet olayı yaşanıyor

Türkiye’de günde ortalama 80’den fazla sağlıkta şiddet vakası yaşandığına dikkat çeken Burhanettin Bulut, “Hekimlerin yüzde 84’ü meslek hayatlarında en az bir kez fiziksel veya sözel şiddete uğramakta ve bunun sadece yarısını bildirmekte, dolayısıyla gerçek oranların çok daha yüksek olduğu belirtilmektedir” diye konuştu.

Yurtdışına gitmek için, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 1361 hekimin Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) ‘iyi hal belgesi’ talep ettiğinin altını çizen Bulut, “2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuşken, 2013’de 90, 2014’de 118, 2016’da 245, 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da 1057, 2020’de 931, 2021’deyse 1405 hekim iyi hal belgesi istemiştir. Geçen yıl belge için başvuran 2 bin 685 hekimin 1341’i pratisyen, 1344’üyse uzman hekimdir” dedi. Burhanettin Bulut, sağlıkta şiddet başta olmak üzere hekimlerin sorunlarına yönelik Meclis araştırması açılmasını istedi.