AB Çerçeve Programı

Çerçe¬ve Programı, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştir¬me projelerinin desteklendiği başlıca topluluk programıdır. Birincisi 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllı programlar olup, kapsa¬mı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir. Bu programlardan yararlanmak için bir projenin hazırlanması gerekmektedir.