AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku

(EU-defined general government debt stock) Belirli bir tarih itibarıyla, Avru­pa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (ESA 95) metodolojisi ile hesaplanan, “genel yönetim” (merkezi yönetim, ye­rel yönetimler ve sosyal güvenlik ku­ruluşları) sınıflandırması kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan sağladıkları borçlara ilişkin yükümlülükler topla­mını ifade eder.