ABC Analizi

(ABC analysis) 1- Herhangi bir şirket­te veya kurumda malzeme yönetimin­de kullanılan bir tekniktir. Analizde önemli stok kalemlerini belirlemek ve daha etkili bir şekilde kontrol etmek için üçlü sınıflama kullanılır. A grubun­daki stok kalemlerinin değeri yüksektir ve sayısı azdır. Bunlar sıkı bir şekilde kontrol edilir. B grubunda orta değer­de mallar vardır. C grubundaki malla­rın ise sayısı fazla, değeri azdır. Bazen C grubundaki bir malın veya parçanın yokluğu üretimi aksatırsa, bu mal B grubuna alınabilir. Analiz stok maliyetlerini azaltmak ve stokları üretimi aksatmayacak düzey­lerde tutmak için kullanılır. 2- Değer analizi sürecinde sayısal nitelikler kul­lanıldığında en değerliler A sınıfına, orta değerliler B sınıfına ve en düşük değerli­ler C sınıfına ayrılır. Bu analize Vilfredo Pareto’nun çalışmalarına gönderme ya­pılarak “Pareto Analizi” de denir.