ABC Yöntemi

(Activity based costing) Faaliyete da­yalı maliyet sistemini tanımlayan bir kısaltmadır. Bu yöntemde üretim süre­cinin her aşamasındaki işlemler ve bu işlemlerin maliyetleri belirlenir. Böylece genel imalat maliyetlerinin, üretilen birimle doğrudan ilişkisi kurulabilir, dolaylı maliyetlerin ve işletme giderle­rinin belli ürünlere tahsis edilmesi ga­ranti altına alınır.