ABD Federal Reserve "Bej Kitap" açıklaması

ABD Merkez Bankası tarafından yılda sekiz kez yayınlanan “Bej Kitap” eko­nomideki mevcut durumu özetler. Ki­tapta istatistikler değil, iş insanlarının ve ekonomistlerin ekonominin gidişi hakkındaki görüşleri bulunur. Yayınlanma tarihi, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının 14 gün öncesidir. ABD faiz oranları, hem ülke ekonomisini hem de dünya para ve sermaye piyasalarını doğrudan etkile­diği için, ekonominin geleceği hakkında fikir edinmek isteyenler bu kitaplarda­ki tespitlere bakıp, faiz oranlarının ge­leceği hakkında bir öngörü oluşturma­ya çalışır.