ABD FOMC Açıklamaları

Federal Açık Piyasa Komitesi (Fede­ral Open Market Committee: FOMC) normal olarak yılda sekiz kez toplanır. Komite’nin para ve faiz politikası hak­kında aldığı kararlar, para ve sermaye piyasalarını etkiler. FOMC, 12 üyesi ka­palı kapılar arkasında ekonomik duru­mu tartıştıktan sonra kısa bir açıklama yapar. Komite yalnız bankalararası ge­celik faiz oranını açıklar ama bu açıkla­ma ekonominin diğer alanlarındaki faiz oranları için de bir referans olarak ka­bul edilir. FOMC, faiz oranını yükseltti­ğinde dolar artış eğilimine girer. Hisse senedi borsalarının faiz oranlarındaki artışa verdiği tepki ise olumsuzdur.