ABD Gayrisafi Yurtiçi Hasılası

Her ülkede olduğu gibi ABD’de de gayrisafi yurtiçi hasıla en önemli ekonomik gös­tergedir. Bureau of Economic Analysis (BEA) tarafından hesaplanır. Ekonomi­nin güçlü ve zayıf noktaları, milli gelir istatistiklerinin incelenmesi ile ortaya çıkar. Milli gelir deflatörünün yüksek çıkması ABD Merkez Bankası’nı (Fe­deral Reserve Board), faiz oranlarını yükseltmeye zorlayabilir. Her üç aylık dönem tamamlandıktan sonraki ilk ayın sonunda bir ön tahmin yayınlanır. Sonraki ayda ikinci tahmin, üç aylık dö­nem tamamlandıktan sonraki üç ayın sonunda ise üçüncü tahmin yayınlanır. Sonuçlar üzerinde daha sonra revizyon yapılabilir.