ABD İnşaat Ruhsatları

(Building Permits) ABD’de yatırım harcamalarının yüzde 27’sini, milli ge­lirin ise yüzde 5’ini oluşturan inşaat sektörü ile ilgili göstergeler, tüm piya­saları etkiler. İnşaat ruhsatlarının sa­yısındaki artış borsa endeksini ve dolar değerini yükseltir. ABD’de konutların yüzde 75’i tek bir aile için inşa edilir. Bu yüksek oran nedeniyle ruhsatların artışı ailelerin geleceğe ve ekonomiye güvenle baktıkları anlamına gelebi­lir. Ruhsatların sayısı, inşaatçıların ve müteahhitlerin ekonominin geleceği ile ilgili görüşlerini yansıtır. İnşaat için temel atılmaya başlandığını gösteren istatistikler (housing starts) sektörde­ki faaliyet düzeyini gösterir. Veriler, be­lirli bir ay tamamlandıktan iki-üç hafta sonra kamuoyuna duyurulur.