ABD ISM-PMI araştırması

(Institute of Supply Management’s Purchasing Manager Index) Herhan­gi bir ayda imalat sanayisi hakkında ilk açıklanan gösterge ISM’in İmalat Sa­nayisi Araştırması’dır. Takip eden ayın ilk günü sabahı açıklanan bu araştırma piyasaları hareketlendirir. Araştırma sürecinde 18 sektördeki 400 şirketin yöneticilerine yeni siparişler, üretim, istihdam, stoklar, müşteri talepleri, henüz karşılanmamış siparişler ve ih­racat siparişleri gibi konularda sorular sorulur. Yöneticilerin “arttı, azaldı, aynı kaldı” şıklarına verdiği cevaplar, ima­lat sanayisindeki genel gidiş hakkında önemli bilgiler verir. Erken açıklan­ması nedeniyle merakla beklenen bu gösterge, borsaları, tahvil piyasasını ve doların değerini etkiler. Verilen ce­vaplardan hesaplanan PMI’ın 50’nin üstünde olması imalat sanayisinde üre­timin arttığını gösterir. 50’nin altı ise üretimde düşüşün habercisidir.