ABD Kişisel Gelir ve Harcamalar

(Personal Income and Spending) Bu gösterge, tüketicilerin kazandıkları pa­ranın ne kadarını harcadıklarını ve ta­sarruf ettiklerini kayıt altına alır. ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Bureau of Economic Analysis (BEA) tarafından referans ay tamamlandıktan dört hafta sonra, yerel saatle sabah saat 8.30’da kamuoyuna duyurulur.

Piyasa analistleri, tüketim harcamala­rını inceleyerek satışlar, ithalat değer­leri, üretim ve sabit sermaye yatırım­ları hakkında bilgi edinmeyi amaçlar. Göstergedeki gelir düzeyleri brüttür. Analistler bu göstergeyi incelerken vergiler ve diğer ödemeler düşüldükten sonra hesaplanan “kişisel harcanabilir gelir” düzeyine bakar. Amerikalılar ge­lirlerinin ortalama olarak yüzde 95’ini mal ve hizmet alımına, tüketici kredisi ve kredi kartı borç faizlerine harcar. Ki­şisel tasarruf oranının yüzde 5’in altına inmesi ABD ekonomisinin zayıf noktalarından birisini oluşturur. Gelir ve harcamalardaki artış, borsa yatırımcı­ları için iyi bir haberdir. Ancak bu artış ekonominin zaten canlı olduğu bir dö­neme rast geldiğinde, enflasyon oranı­nın yükseleceği endişesi nedeniyle faiz oranlarının artışı gündeme gelir.