ABD Öncü Göstergeler Endeksi

(Leading Economic Index: LEI) 1995’e kadar ABD Ticaret Bakanlığı’nın hazır­ladığı bu endeks, daha sonra kâr amacı gütmeyen Conference Board tarafın­dan yayınlanmaya başladı. Bu endeks ekonominin nereye gittiğini bilmek is­teyen ama sayısız istatistik ve gösterge ile uğraşmaya zamanı olmayanlar için biçilmiş kaftandır. 10 önemli ekono­mik göstergeyi tek bir bileşik endeks­te veren Öncü Ekonomik Göstergeler Endeksi ilgili ayın tamamlanmasın­dan üç hafta sonra açıklanır. LEI’ın 10 göstergesinden finans dışı olan yedisi şunlardır: İmalat sanayisinde ortalama haftalık çalışma saati, işsizlik sigortası için yapılan başvurular, tüketici malları sektörlerinde yeni siparişler, siparişleri gecikme ile yerine getirilen şirketlerin yüzdesi, savunma sanayisi dışında ma­kine ve teçhizat için yeni siparişler, özel konutlar için alınan yeni inşaat ruhsatları ve Michigan Üniversitesi’nin tüke­tici beklentileri endeksi.

Finansal göstergeler ise üç tanedir: S&P Endeksi’ne göre hisse senedi fiyat­ları, sabit fiyatlarla M2 para arzı ve 10 yıllık hazine bonosu faiz oranı ile ban­kalardaki gecelik faiz oranı arasındaki fark. Bu endeks, 1950 sonrasında 10 kez resesyon sinyali verdi ve bunların yedi­sinde sinyal doğru çıktı. Ancak bazı dö­nemlerde LEI’ın olumsuz işaretlerine rağmen ekonomi büyümesini sürdürdü.