ABD Perakende Satışlar

(Retail Sales) ABD’de tüketici harca­maları, toplam harcamaların yüzde 70’ini oluşturur. Bunun üçte biri de perakende satışlara gider. ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Sayım Bürosu’nun (Bureau of Census) hazırladığı bu gös­terge, referans alınan ay sonuçlandık­tan 14 gün sonra sabah saat 8.30’da açıklanır. Gösterge, hizmetler sektörü­nü kapsamaz ama internetten yapılan satışları içerir.

Veriler, 13 bin perakendeciden toplanır. Formların gönderilmesindeki gecik­meler nedeniyle gösterge sonuçlarının sonraki aylardaki revizyonu kaçınılmaz olur. Önceki aylara göre artış eğilimi borsa endeksini yükseltebilir. Satışlar­daki artışlar pazarın canlılığına ve yük­selen faiz oranlarına işaret ederek ilk aşamada doların değerini yükseltir. An­cak Amerika’da perakende satışların ar­tışı, zaten yüksek düzeyde olan tüketim malı ithalatının biraz daha yükselmesi anlamına gelir. Bunun sonucu da orta vadede doların değer kaybetmesidir.