ABD Philly Endeksi

(Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Outlook Survey) Yayınlanan endeks iş hayatındaki genel görünümü yansıtır. Medyada “Philly Index” olarak adlandırılan bu endeks, yalnız ABD’nin doğusundaki Pennsylvania, New Jersey ve Delaware eyaletlerindeki ekonomik durum hakkında bir fikir verse de tüm ülke için de önemli bir öncü gösterge olarak kabul edilir. Her ay açıklanan endeks ekonominin yönü hakkında ipuçları sağlar. Endekste sıfırın altın­daki değerler daralmanın, üstündeki değerler canlanmanın işaretidir. En­deks, istihdam, çalışılan saat, yeni ve karşılanamayan siparişler, teslimat sü­resi ve zamanı ile fiyatlar konusundaki göstergeler esas alınarak hesaplanır. Endeks her ayın üçüncü perşembesin­de kamuoyuna duyurulur.