ABD Tüketici Fiyatları Endeksi

(Consumer Price Index: CPI) Her ül­kede olduğu gibi ABD’de de en popüler gösterge enflasyon endeksleridir. Bu endeksler içinde en çok izlenen tüketici fiyatları endeksidir. Tüketici Fiyatları Endeksi, Bureau of Labour Statisti­cs (BLS) tarafından 23 bin perakende satış işyerindeki 80 bin mal ve hizmet üzerinden hesaplanır. Endeksin tüke­tim kalıbında en büyük gruplar yüzde 41.0 ile konut, yüzde 16.8 ile ulaştırma ve yüzde 15.3 ile gıdadır. Tüketici Fi­yatları Endeksi ay sona erdikten sonra genellikle ikinci hafta içinde açıkla­nır. Endeksin ayrı hesaplanan CPI-W bölümü, işçilerin ve diğer özel sektör çalışanlarının tüketim kalıplarına göre hesaplanır. CPI-U endeksinde ise ücretlilerle birlikte serbest meslek mensupları ve diğer profesyonellerin tükettikleri mal ve hizmetlerin fiyatla­rı dikkate alınır. Çekirdek enflasyon, fi­yatların orta vadedeki seyri konusunda ipucu verebilir. Enflasyondaki yüksek oranlı ve kalıcı artışlar doları ve borsayı olumsuz etkiler.