ABD Tüketici Güven Endeksi

(Consumer Confidence Index) “Confe­rence Board” adlı özel kuruluş tarafın­dan hazırlanan bu aylık eğilim anketi, yapıldığı ayın son salı günü yerel saatle 10.00’da yayınlanır. Ankette 5 bin aile­ye iş imkânları, tüketim harcamaları ve ekonomiye nasıl baktıkları konularında sorular sorulur. Bu endeks hem mevcut durum, hem de gelecek altı ay içindeki beklentiler hakkında fikir verir. Güven endeksinin iyi çıkması hisse senedi borsalarını olumlu etkiler.

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nin tüketici güven endeksinde ise 500 aile ile telefon görüşmesi yapılır ve 50 soru sorulur. Anketin amacı tüketicilerin tutum ve davranışları ile finansal du­rumları ve beklentileri hakkında bil­gi almaktır. Her ayın 10’unda anketin yüzde 60’ının sonuçları bir ön raporda açıklanır. Nihai açıklama sonraki ayın ilk günü yapılır. Sorular, tüketicilerin o günkü ve bir yıl önceki mali durumla­rına, bir yıl sonrası için beklentilerine, genel ekonominin bir yıl ve beş yıl son­raki geleceğine ilişkindir.