ABD Üretici Fiyatları Endeksi

(Producer Price Index: PPI). Bu enflas­yon ölçüsü toptan fiyatları kapsar. Hiz­metleri içermediği için fiyatlar genel düzeyindeki değişimi tam olarak yan­sıtmaz. Üretici Fiyatları Endeksi’nin sonuçları, hammaddeler, ara malları ve nihai mallar için ayrı ayrı hesaplanır. Bu endeksin incelenmesi enflasyonun orta vadedeki seyri konusunda ipuçları verebilir. Endeks için 30 bin işyerinden 100 bin dolayındaki malın toptan fiyatı derlenir. Endeks sonuçları, ay sona er­dikten sonra ve genellikle ikinci hafta içinde açıklanır.