Abonelik

(Subscription) Bir mal veya hizmetin, satıcısı olan kuruluşlar tarafından sü­reli veya süresiz olarak satışı için satı­cı ve alıcı arasında yapılan anlaşmadır. Bu anlaşma süreli veya sürekli olabilir. Kültürel hizmetlere veya süreli yayın­lara abone olanlar abonman bedelini peşin öder. Elektrik, su ve doğal gaz aboneleri ise kullanım miktarına göre tespit edilen ödemeleri kullanımdan sonra yapar.