Acente

(Agent) Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde ara­cılık eden, bunları o işletme adına yürü­ten gerçek veya tüzel kişidir. Konuşma dilinde daha çok acenta kelimesi kulla­nılır. Yerli firmalar geçen yüzyılın 30’lu yıllarında yabancıların acentelikleri­ni ve umumi mümessilliklerini alarak dışa açılırdı.