Açığa İmza

(Blank signature) Bir mali belgenin, im­zalayanın karşı tarafa duyduğu güven nedeniyle koşulları tamamen veya kıs­men sonradan yazılmak üzere ilgililer tarafından imzalanması durumudur.