Açık Artırma

(Auction, open bidding) Bir malın daha önceden ilân edilen yer ve zamanda, tek satıcı tarafından çok sayıda alıcı ara­sından en yüksek fiyatı verene satılma­sı olarak tanımlanır. Oluşan fiyat düze­yi genel ekonomik koşullara ve artırma salonundaki psikolojik ortama bağlıdır.