Açık Çek

(Blank cheque, blank check) Üzerine ödenecek tutar yazılmadan keşide edi­len çektir. Tutarı çeki tahsil edecek kişi doldurur. “Açık çek verme” deyimi ise günlük konuşmada bir insanın karşı­sındakine duyduğu güveni açıklar.