Açık Ciro

(Blank endorsment) Tahsil edecek ki­şinin adı yazılmadan sadece arka yüzü imzalanarak çeklerin ve ticari senetle­rin devredilmesi işlemini tanımlar. Bu çekler ve senetler hamiline ödenir.