Açık Defter Yönetimi

(Open Book Management: OBM) Bir şirketin performansı ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin çalışanların incelemesine, eleştirmesine ve katkısına açık tutul­masını savunan katılımcı ve demokra­tik bir yönetim felsefesidir. 1993 yılın­da ABD’li yönetimbilimci John Case tarafından ABD’de yayınlanan Inc. dergisinde ortaya atılmıştır. Jack Stack adlı yönetici tarafından SRC Holdings şirketinde denenen bu yöntem olumlu sonuçlar vermiştir. Case, yazdığı makalelerde ve Open Book Management adlı kitabında, bilgi ve eğitim verilen çalışanların hem ken­di işlerini daha iyi yapacaklarını, hem de şirketin hedeflerini ve potansiyelini daha iyi kavrayacaklarını ve daha etkili kararlar alabileceklerini savunmuştur. Bu yöntemin uygulamasında önce ça­lışanlara bilanço ve kâr-zarar tablosu­nun analizi için gerekli bilgiler verilir, ardından şirketin defter ve belgeleri ve diğer bilgi kaynakları çalışanların incelemesine açılır. Uygulama aşama­sında, şirketi kârlı kılacak “kritik üre­tim düzeyi” açıklanarak, tüm faaliyetin bu kritik düzeyi aşmaya yöneltilmesi amaçlanır.