Açık Ekonomi

(Open economy) Bu terim diğer ekono­milerle çeşitli yöntemlerle ilişki kuran bir ekonomiyi tanımlar. Açık ekonomi­lerde ithalat ve ihracat üzerinde bir sı­nırlama yoktur.