Açık Faktoring

(Open factoring) Alacaklının borçlusu­na alacağını bir faktoring kuruluşuna devrettiğini bildirdiği faktoring türüdür.