Açık Finansman

(Deficit financing) Devletin, gelirlerin­den daha fazla bir tutarı harcamasıdır. Ortaya çıkan bütçe açığı, iç borçlanma ile kapatıldığında iç borç yükü artar. Dolaşımdaki para miktarı artırıldığında ise enflasyon yükselebilir. Ekonominin durgunluğa girdiği bir dönemde açığa dayalı harcamalar, ekonomiyi canlan­dırabilir. Ancak açığa dayalı harcama­lar geçici olmaktan çıkar da sürekli uy­gulanırsa iç borçlanma toplamı ve kredi kullanımında faiz oranları yükselir. Bu yükseliş ekonomiyi tekrar durgunluğa sürükleyebilir. Açık finansmana dünya ülkelerinde 1929 Dünya Krizi sırasında İngiliz ekonomisti J.M. Keynes’in öne­risiyle uygulanmıştır. Türkiye’de 40’lı yıllarda savunma harcamaları, 60’lı yıl­larda kalkınma yatırımları ve 70’li yıl­larda KİT’lerin zararları nedeniyle açık finansmana başvurulmuştur.