Açık Hesap

(Open account) Mal ve hizmet satışın­dan doğan ve satış sırasında bir senede bağlanmayan ticari alacaklar açık he­sap olarak adlandırılır.