Açık Kapı Politikası

(Open-door policy) Dış ticarette yaban­cı ülkelere ve şirketlere imkân ve fırsat eşitliği tanınması olarak tanımlanmış­tır. 1839 ile 1842 yılları arasında İngil­tere, Çin’i açık kapı siyasetine zorlamak ve afyon satmak için savaş açmıştır.