Açık Keşide

(Drawing in blank) Poliçe ve bonoda şekil şartlarının tamamlanmadan bir bölümünün doldurulması ve diğer bö­lümlerin doldurulmasının lehtara bıra­kılmasıdır.