Açık Kredi

(Open credit) Bankaların güvendik­leri sadık müşterilerine rehin, ipotek ve kefalet gibi ek garantiler aramadan açtıkları kredi türüdür. Açık kredinin düzeyini krediyi alacak kişinin iş per­formansı, mali imkânları ve geçmiş­teki ödemelerinin düzenliliği belirler. Bu tür krediler borçlunun ölümü veya iflası durumunda sorun yaratabilir. Bankacılar açık kredi kullandırdıkları kişilerden gerektiğinde teminat isteme hakkını saklı tutabilir.