Açık Mektup

(Open Letter) TCMB Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca enflasyon hedefleri­ne ulaşılamaması veya ulaşılamaması olasılığının ortaya çıkması halinde, söz konusu durumun nedenlerinin ve alın­ması gereken önlemlerin hükümete ya­zılı olarak bildirildiği ve aynı zamanda kamuoyuna açıklandığı yazılı metindir. Açık mektup, enflasyonun nokta hedef etrafında belirlenen simetrik belirsiz­lik aralığı dışında bir noktada oluşması durumunda şeffaflık ve hesap verebilir- lik ilkeleri gereğince yazılır. Açık mek­tup terimi, herhangi bir makama yazıl­mış ancak mektubu alması amaçlanan kişiye verilmeden kamuoyuna açıklan­mış metinler için de kullanılır.