Açık Müterakkilik

(Open progressivity) Vergileme siste­minde vergi matrahı arttıkça vergi oran­larının yükselmesini tanımlar. Bu yön­tem yüksek gelirli mükelleflerden daha yüksek oranda vergi alınmasını sağlar.