Açık Piyasa İşlemleri (APİ)

(Open market operations: OMO) Mer­kez bankalarının uyguladıkları para po­litikasının hedefleri çerçevesinde, para arzının ve ekonominin likiditesinin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla yaptıkları işlemlerdir. Bu işlemler, Türk Lirası karşılığında, Hazine bono­su ve devlet tahvili gibi menkul değer­lerin kesin alım satımı, geri alım vaadi ile satımı (repo), geri satım vaadi ile alı­mı (ters repo) işlemleri ile Türk Lirası depo alınması ve verilmesi işlemleridir. APİ, günlük para arzının kontrolü için kullanılır. Merkez Bankası, faizlerin aşırı yükseldiği durumlarda piyasadaki tahvilleri satın alarak piyasalara para sürmüş olur. Portföyündeki tahvil ve bonoları satan merkez bankası, böylece piyasadaki fazla paranın bir bölümünü çekmiş olur. Merkez bankaları açık pi­yasa işlemleri ile kısa vadeli faiz oran­larının politika faizi veya faizleri etra­fında oluşmasını sağlamayı, finansal piyasalardaki likiditeyi düzenlemeyi hedefler. TCMB bünyesinde açık piya­sa işlemleri Piyasalar Genel Müdürlü- ğü’ne bağlı Açık Piyasa İşlemleri Mü­dürlüğü tarafından yürütülür.