Açık Poliçe

(Openpolicy) En çok nakliye sigortacı­lığında kullanılan bu sigorta şekli belir­sizlik durumunda gündeme gelir. Sevk edilen emtianın çok ve çeşitli olduğu ve seyir sırasında varış limanının değişti­rilme ihtimalinin bulunduğu durum­larda düzenlenir. Poliçedeki eksiklikler sonradan tamamlanmak kaydı ile açık poliçe imzalanabilir.