Açık Pozisyon

(ShortPosition) Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten yükümlülükleri karşılayamayan kısmı­dır. Örneğin 20 milyon ABD doları yü­kümlülüğe karşı 15 milyon ABD doları varlık bulunduruluyorsa aradaki 5 mil­yon ABD dolarlık fark, açık ABD doları pozisyonunu ifade eder. Bir şirket kriz ve çalkantı dönemlerine, açık pozisyonda iken yakalandığında zorlanır. Borç­ları ödemek üzere piyasadan toplanan döviz için daha fazla para ödenmesi, şir­keti zarara sokar. Ekonomi yönetimleri bankacılık sektöründeki açık pozisyon­ların daha büyük zararlara yol açmasını engellemek için bazı dönemlerde sınır­lamalar koyabilir. Reel ekonomideki şirketler, açık pozisyona karşı önlem­leri kendi başlarına almak zorundadır.

(Open position) Vadeli piyasa işlem­lerinde fiyat değişikliklerinden zarara uğrayabilecek bir alıcının veya satıcının karşı karşıya olduğu riski ifade eder. 3- Bu terim bir işyerinde boş bulunan iş ve makamlar için de kullanılır.