Açıklanmış Tercihler Teorisi

(Theory of revealed preferences) Tü­ketici dengesi analizinde tüketicinin farklı gelir ve fiyat seçenekleri karşı­sında, gerçek tercihlerinin incelenmesi gerektiğini belirten teoridir. Teori 1938 yılında ABD’li ekonomist Paul A. Samu- elson tarafından geliştirilmiştir. Teori­ye göre, gelirin ve fiyatların veri olarak sabit kabul edildiği bir durumda tüke­ticinin satın aldığı mallar “açıklanmış tercih” niteliği taşır. Gelirin, fiyatların
veya her ikisinin değiştiği ortamlarda bir gözlemci tüketici tercihlerinin tem­sili bir modelini ortaya çıkarabilir.